Zaloguj się, żeby podać dane
niezbędne do przekazania nagrody
Złóż wniosek o Konto Optymalne przez internet i zdobądź nagrody
Weź udział w promocji „Korzystne konto”, spełnij warunki opisane w Regulaminie i odbierz do 400 zł od Ad Astra Sp. z o.o.Nagrodę w promocji stanowi: 100 zł za otwarcie konta i aktywne z niego korzystanie w listopadzie 2017 r. oraz 2% premii za wykonane transakcje bezgotówkowe kartą debetową wydaną do konta w miesiącach listopad 2017 r. - październik 2018 r. , nie więcej niż 25 zł miesięcznie (w sumie do 300 zł).

Zobacz regulamin promocji „Korzystne konto”
Uczestnikiem promocji „Korzystne konto” może być osoba fizyczna, będąca konsumentem, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w ciągu 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otwarcie konta nie była posiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku BGŻ BNP Paribas S.A..Promocja „Korzystne konto” będzie trwała w okresie od dnia 18 września 2017 roku aż do momentu osiągnięcia liczby 1000 rejestracji, lecz nie dłużej niż do dnia 6 października 2017 roku.
W zmieniającym się świecie Twoje konto osobiste powinno być darmowe:
Tabela Prowizji             Nota Prawna
Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami:

Czy wysłaliście potwierdzenie rejestracji w promocji „Korzystne konto”?

Tak, potwierdzenie zostało wysłane razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otworzenie konta w promocji „Korzystne konto”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Składałem wniosek o konto i połączenie zostało przerwane. Co zrobić dalej?

Złóż wniosek o konto raz jeszcze, koniecznie używając do tego celu linka, który przesłaliśmy razem z potwierdzeniem rejestracji. Pamiętaj o tym, żeby trafić na stronę Banku, używając tego linka. W innym przypadku, zgodnie z Regulaminem promocji „Korzystne konto”, nagroda może nie zostać Ci przyznana.

Bank poprosił mnie o ponowne przesłanie skanu dowodu osobistego. Dlaczego?

Przesłany do weryfikacji skan prawdopodobnie był nie do końca wyraźny lub był ucięty. Przygotuj nowy skan obu stron dowodu, dbając o to, by był on wyraźny i prześlij go ponownie.

Jak składać reklamacje?

Napisz do organizatora promocji "Korzystne konto": kontakt@korzystnekonto.pl. Koniecznie użyj maila, który posłużył do rejestracji w promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem pod numerem 801 321 123 (Opłata za połączenie według cennika operatora) lub wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku.

Czy mogę założyć kilka kont w Promocji „Korzystne konto” i otrzymać Nagrodę kilkukrotnie?

Zgodnie z Regulaminem „Korzystne konto” każdy uczestnik może wziąć udział w promocji tylko 1 raz. Również w Banku podając swoje dane możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Optymalne.

Ile właściwie wynosi nagroda, którą mogę otrzymać?

Łącznie można otrzymać nagrody o wartości aż do 400 zł: pierwsza część nagrody to 100 zł wypłacane za spełnienie zawartych w Regulaminie warunków, należy więc w listopadzie 2017 r. dokonać wpływów na łączną kwotę min. 1000 zł, wykonać transakcje bezgotówkowe kartą debetową wydaną do konta na łączną kwotę min. 300 zł oraz zalogować się do bankowości elektronicznej Pl@net. Druga część nagrody to zwrot 2% wartości transakcji bezgotówkowych (nie więcej niż 25 zł miesięcznie), jakie wykonasz kartą debetową w każdym z miesięcy listopad 2017 r. – październik 2018 r. W sumie zwrot może wynieść do 300 zł!

Informacje prawne
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

1Organizatorem promocji „Korzystne konto” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: kontakt@korzystnekonto.pl. Informacje o promocji „Korzystne konto”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie www.korzystnekonto.pl, administratorem strony jest Ad Astra Sp. z o.o., oraz pod numerem telefonu 22 299 11 50 (infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-17.00, opłata za połączenie według cennika operatora). Nagrody w Promocji stanowią: Nagroda pieniężna w wysokości 100 zł oraz premia w wysokości 2% kwoty transakcji bezgotówkowych kartą debetową wydaną do konta, nie więcej niż 25 zł miesięcznie (łącznie do 300 złotych) przez 12 miesięcy (01.11.17 r. – 31.10.18 r.) („Nagrody”). Otrzymanie Nagród w ramach Promocji „Korzystne konto” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków: (i) zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.korzystnekonto.pl w okresie od dnia 18.09.2017 r. do momentu osiągnięcia liczby 1000 rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 06.10.2017 r., (ii) złożenia oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, (iii) zawarcia z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) za pośrednictwem kuriera Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego wraz z kartą debetową w planie taryfowym Konto Optymalne („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Korzystne konto” („Regulamin”) w terminie od 18.09.2017 r. do 31.10.2017 r., (v) zalogowania się poprawnie do systemu bankowości internetowej Pl@net w terminie od dnia 01 listopada 2017 r. do 30 listopada 2017 r., (vi) otrzymania na Konto Osobiste zdefiniowanych w Regulaminie wpływów w wys. min. 1000 zł w każdym z miesięcy kalendarzowych listopad 2017 – październik 2018 r., (vii) wykonania bezgotówkowych transakcji kartą debetową wydaną do ww. konta o łącznej wartości min. 300 zł w każdym z miesięcy kalendarzowych listopad 2017 – październik 2018 r., (viii) posiadanie Konta Osobistego i karty oraz dostępu do systemu bankowości elektronicznej Pl@net do tego konta na dzień wydania danej Nagrody.

Promocja „Korzystne konto” obowiązuje od dnia 18.09.2017 r do osiągnięcia liczby 1000 rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 06.10.2017 r. (termin zgłoszenia do Promocji). Promocja dotyczy tych osób, które w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie były posiadaczami ani współposiadaczami konta osobistego w Banku BGŻ BNP Paribas.

Konto Osobiste, o którym mowa w Regulaminie promocji „Korzystne konto” jest oferowane przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony. Informacje o Koncie Osobistym z planem taryfowym Konto Optymalne, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http://bgzbnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).
Kontakt Telefon Kontakt Telefon